Vårt mål är alltid att göra en riktigt bra film

som förmedlar en känsla som stannar kvar länge. Detta till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

FÖRKLARINGSVIDEO

För att på ett enkelt sätt berätta för era medarbetare eller kunder hur någonting fungerar. En film ger mycket bättre resultat än en skriven instruktion. Detta gör att ni sparar in kostnad för utbildning och support. Ligger filmen online är informationen tillgänglig dygnet runt. Det här sättet att presentera information på brukar vara mycket uppskattat hos kunder och medarbetare.

Skicka förfrågan

INSTRUKTIONS­FILM

För att på ett enkelt sätt berätta för era medarbetare eller kunder hur någonting fungerar. En film ger mycket bättre resultat än en skriven instruktion. Detta gör att ni sparar in kostnad för utbildning och support. Ligger filmen online är informationen tillgänglig dygnet runt. Det här sättet att presentera information på brukar vara mycket uppskattat hos kunder och medarbetare.

Skicka förfrågan

FÖRETAGS­PRESENTATION

Vill ni presentera ert företag på ett tydligt och effektivt sätt på Facebook, Youtube, i nyhetsbrev eller på er hemsida? Då passar denna filmtyp för er. Tidslängd på denna typ av film är från 30 sekunder till två minuter.

Skicka förfrågan

PRODUKTFILM

Denna typ av film fokuserar på en specifik produkt eller tjänst. Förstärks ofta med berättarröst och grafik. Är framför allt till för att sälja mer.

Skicka förfrågan

REFERENSFILM

Här används er produkt eller tjänst ute hos kund. Kunden berättar hur bra, nöjd eller tacksam hen är över just er produkt eller tjänst. Passar att lägga upp på sociala medier.

Skicka förfrågan

FÖRVÄNTNING OCH TID

En film enligt typerna som beskrivs ovanför har en tidsåtgång på ca tre dagar (24 tim). Vi fokuserar på dagspriser men gör naturligtvis jobb per timma om det behövs.

PROCESSEN

Tillfälle 1, Ett möte om filmens innehåll. Sedan skapar vi på HSolution ett enklare manus och storyboard som skickas till dig som kund för ett godkännande. Här stannar processen upp tills ett godkännande tillkännagives. Här specificeras även vad du som kund måste ha ordnat inför inspelningen.

Tillfälle 2, Här startar filmningen. Om allting är förberett på rätt sätt av oss och dig som kund ska detta hinnas med på 1 dag inklusive start av bearbetning av filmen, så som överföring till datorn och loggning av klippen.

Tillfälle 3, Här börjar klippning och efterbearbetning av film, texter och grafik.

KONTAKT

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett offertförslag.

9 + 15 =